Interessante links

Deze lijst is niet uitputtend

NMBS (info binnenlands reizigersverkeer)

NMBS (vervoersvoorwaarden)

NMBS (Compensatie bij treinvertraging binnenlands reizigersverkeer)

NMBS (Centrale Klantendienst binnenlands reizigersverkeer) :

* Algemeen

* Opmerkingen en klachten

NMBS verloren voorwerpen

NMBS Europe (info en reservering voor internationaal reizigerverkeer)

NMBS Europe klantendienst (internationaal reizigersverkeer)

Thalys klantendienst

Eurostar klantendienst

Infrabel (infrastructuurbeheerder)

Info buurtbewoners (werken, werven, projecten in uw buurt)

Railteam (samenwerking van Europa's belangrijkste hogesnelheidsspoorwegmaatschappijen)

CER (Europese Spoorwegvereniging)

UIC (Internationale Spoorwegunie)

FOD Mobiliteit en Vervoer (Ministerie van Verkeerswezen)

* FOD Mobiliteit en Vervoer: online klachtenformulier voor melding van schending van reizigersrechten

MIVB (openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

De Lijn (openbaar vervoer in het Vlaamse Gewest)

TEC (openbaar vervoer in het Waalse Gewest)

De Belgische Ombudsmannen

ECC (Europees Centrum voor Consumenten)

Villo!

Development & Web design by defimedia, Powered by AToms®