Iets vergeten op de trein? Niet altijd een verloren zaak.

Date : 09/03/2018


Het kan iedereen overkomen. Je bent iets op de trein vergeten en je merkt dit te laat op.

Jammer genoeg gaat het hier vaak over waardevolle voorwerpen. In dit geval is het van groot belang dat je zo snel mogelijk actie onderneemt.

We geven jou graag wat meer uitleg over hoe je een verloren voorwerp kan melden en hoe de NMBS deze aangifte behandelt. Let wel: deze procedure geldt enkel voor het binnenlands treinverkeer. Meer informatie over verloren voorwerpen op internationale treinen vindt u hier: https://www.b-europe.com/NL/Veelgestelde-Vragen/Klantendienst

In de eerste plaats: vul zo snel mogelijk het formulier in op de website van de NMBS: http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/verloren-voorwerpen/verloren-voorwerpen-stap1.aspx. Ook aan het loket kan je zo'n formulier vragen en invullen.

Beschrijf zo goed mogelijk je eigendom: type, kleur, merk, plaats van verlies en, indien mogelijk, het treinnummer.

Hierna onderzoekt de NMBS of er iets werd teruggevonden dat aan jouw beschrijving voldoet. Om een voorwerp te identificeren moeten er twee verschillende databanken doorlopen worden. De eerste bevat de gegevens die het NMBS-personeel registreert als ze het voorwerp in ontvangst neemt. In de tweede zit de beschrijving die de eigenaar zelf gaf in zijn aangifte. Als er één van de twee databanken fouten bevat of niet werkt, keert het voorwerp nooit terug naar de eigenaar.

De NMBS contacteert jou als ze het voorwerp heeft teruggevonden. Je kan dit dan afhalen in het station waar het zich bevindt, mits betaling van een administratiekost van 5 euro.

Als je het niet binnen de 50 dagen ophaalt, bezorgt de NMBS dit aan de VZW Spullenhulp. De gevonden voorwerpen waarvan de eigenaar niet werd teruggevonden gaan ook naar deze VZW.

Als de NMBS het voorwerp niet terugvindt binnen de 50 dagen, laat ze jou weten dat ze de opzoekingen stopt.

Ombudsrail vindt dat deze procedure een stuk klantvriendelijker kan. De NMBS benadrukt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor zijn bezittingen. Wij vinden echter dat de spoorwegmaatschappij meer moeite kan doen om samen met de reiziger het voorwerp op te sporen. Het beheer van gevonden voorwerpen is niet enkel een service aan de klant, maar ook een opdracht van de wetgever. De NMBS moet de gevonden voorwerpen beheren als een goede huisvader en ze in goede staat aan de klant terugbezorgen.

Zo vinden we dat de communicatie naar de klant beter kan. Nadat reizigers een aangifte deden, moeten ze wachten tot de NMBS hen laat weten of het voorwerp al dan niet werd teruggevonden. De vervoersmaatschappij geeft geen enkele tussentijdse feedback.

Verder is er geen centrale plaats waar alle gevonden voorwerpen worden verzameld. Ze worden bewaard in het station waar ze werden afgegeven. Wij zijn van mening dat, door alle voorwerpen op één locatie op te slaan, de zoektocht kan vereenvoudigd worden.

De NMBS zou ook de sociale media (Facebook, Instagram,...) kunnen gebruiken en de meest waardevolle en herkenbare voorwerpen hierop publiceren. De eigenaars kunnen dan zelf helpen bij het identificatieproces. 

De lokale politie van Gent is hier onlangs mee gestart. Ze raadt onder andere aan om de foto's te delen zodat iedereen kan helpen met de zoekactie.


Enkele tips:

Hoe sneller u actie onderneemt, hoe groter de kans dat het verloren voorwerp teruggevonden wordt. Wanneer een personeelslid van de NMBS of Infrabel bijvoorbeeld onmiddellijk contact kan opnemen met de treinbegeleider van de trein waar het object werd achtergelaten, wordt het meestal teruggevonden.

Als je zelf vaak waardevolle voorwerpen meeneemt op de trein, raden we jou aan om de aankoopbewijzen en eventuele foto's van deze voorwerpen goed te bewaren.

Vind je zelf iets op de trein? Dan geef je dit best af aan de treinbegeleider of aan het loket.

Ben je niet tevreden over hoe de NMBS jouw melding van een verloren voorwerp heeft behandeld? Neem dan contact met ons op en wij onderzoeken jouw dossier.

 

Development & Web design by defimedia, Powered by AToms®