“Stipt” is niet altijd “op tijd”

Date : 05/09/2018

De verschillende mediakanalen berichten geregeld over het globale stiptheidscijfer van de NMBS.

Strookt dit cijfer niet met uw ervaringen als treinreiziger? Dat kan zeker kloppen.

In de spitsuren liggen de stiptheidscijfers meestal lager dan in de daluren en de weekends.

Infrastructuurbeheerder Infrabel registreert de vertragingen die op het spoornetwerk voorkomen. Op basis hiervan worden de stiptheidscijfers opgesteld. Hierbij worden wel enkele schoonheidsingrepen toegepast.

Zo worden afgeschafte treinen niet opgenomen in deze cijfers. Een afgeschafte trein veroorzaakt echter vaak grote vertragingen.

Soms verlengde de NMBS de reistijden op bepaalde trajecten bij een aanpassing van de dienstregeling. Deze ingreep heeft natuurlijk ook een positieve invloed op de stiptheidscijfers.

Verder geeft de NMBS haar eigen invulling aan het begrip “stipt”. Pas als een trein 6 minuten of meer vertraging heeft, wordt hij door de NMBS als “niet-stipt” beschouwd.

Stel dat u een aansluiting dient te halen met een andere trein, maar u heeft slechts 5 minuten om over te stappen. Jammer genoeg heeft de eerste trein die u nam net 5 minuten vertraging en mist u uw aansluiting. De vertraging die u op dat moment werkelijk ondervindt, zit niet in de stiptheidscijfers gezien de eerste trein “slechts” 5 minuten vertraging had.

Ten laatste wordt de stiptheid van de binnenlandse treinen enkel gemeten in het eindstation en, voor treinen die door de Noord-Zuidverbinding moeten, in het eerste Brusselse station. Het is dus goed mogelijk dat de vertraging op uw traject groter of kleiner was dan op de meetpunten.

 “Stipt” betekent dus duidelijk niet altijd “op tijd”.

Meer gedetailleerde stiptheidscijfers kan u terugvinden op: https://www.infrabel.be/nl/over-ons/stiptheidscijfers .

Development & Web design by defimedia, Powered by AToms®