Opgepast: gebruik je fiets, plooifiets, step, hoverboard ... niet in het station.

Date : 09/04/2019


Sommige reizigers nemen hun fiets, plooifiets, step, hoverboard, monowiel ... mee op de trein.

Niet iedereen weet dat het verboden is om deze vervoermiddelen te gebruiken op het perron of in het station. Doe je dit toch, dan riskeer je een boete.

We vroegen de NMBS onlangs bijkomende informatie over dit verbod.

 

Waarom is dit verboden en hoe worden de reizigers hierover geïnformeerd?

De NMBS zegt dat het hier vooral gaat over de veiligheid van alle gebruikers van het station. Het is wettelijk gezien verboden om je met - al dan niet - gemotoriseerde voertuigen (bv. bromfietsen, fietsen, scooters, skateboard, hoverboard, steppen,...) voort te bewegen in stations (stationsgebouw, perrons, gangen, tunnels onder sporen,...) en in de trein. Er wordt een uitzondering gemaakt voor hulpmiddelen van personen met beperkte mobiliteit.

Volgens de NMBS bevatten de “onthaal”-affiches in het station alle basisinformatie voor de reizigers. Op deze affiche staat het fietsverbod, en ook andere regels die reizigers moeten respecteren in de openbare ruimte (bv. gooi geen afval op de grond, houd uw hond aan de lijn, steek geen sporen over...).

De NMBS wil geen pictogrammen uithangen die specifiek wijzen op het fietsverbod uit vrees dat de andere algemene informatie dan op de achtergrond verdwijnt.

Omdat we al enkele dossiers ontvingen van reizigers die hiervoor een boete kregen, vinden wij dat de NMBS toch duidelijker zou kunnen informeren over het fietsverbod. Tegenwoordig zijn er immers verschillende alternatieven voor de gewone fiets, zoals plooifietsen, gewone of elektrische steps, monowielen, hoverboards,... en is het voor reizigers niet altijd duidelijk wat wel en wat niet mag.

 

Wat gebeurt er als een reiziger het verbod overtreedt?

De NMBS-medewerkers kunnen de reiziger verzoeken om de “overtreding” te stoppen. Ook kunnen ze vragen dat de overtreder zich identificeert om een proces-verbaal op te maken dat kan leiden tot een administratieve geldboete. Verder kan het NMBS-personeel de betrokken reiziger ook vragen om haar infrastructuur te verlaten.

Als je een proces-verbaal thuisgestuurd kreeg, en je vindt dat de boete onterecht is, volg je best de beroepsprocedure zoals die op de brief beschreven is om je bezwaar in te dienen.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met ons.

Ons contacteren kan per mail (klachten@ombudsrail.be), via het klachtenformulier op de website en ook nog per brief (Koning Albert II-laan 8 bus 5, 1000 Brussel). Ons telefoonnummer is 0800 25 095 (vanuit het buitenland: +32 2 221 04 10). Persoonlijk langskomen kan op werkdagen van 9 tot 17 uur.

Development & Web design by defimedia, Powered by AToms®