Opgepast: gebruik je fiets, plooifiets, step, hoverboard … niet in het station. ​​​​​​​


Sommige reizigers nemen hun fiets, plooifiets, step, hoverboard, monowiel … mee op de trein.

Niet iedereen weet dat het verboden is om deze vervoermiddelen te gebruiken op het perron of in de Belgische stations. Doe je dit toch, dan riskeer je een boete.

Wij vroegen hierover eind 2018 bijkomende informatie aan de NMBS.


Waarom is dit verboden en hoe worden de reizigers hierover geïnformeerd?

Volgens de NMBS gaat het vooral over de veiligheid van alle gebruikers van het station. Het is wettelijk gezien verboden om je met - al dan niet - gemotoriseerde voertuigen (bv. bromfietsen, fietsen, scooters, skateboard, hoverboard, steppen,…) voort te bewegen in stations (stationsgebouw, perrons, gangen, tunnels onder sporen,…) en in de trein. Er wordt een uitzondering gemaakt voor hulpmiddelen van personen met beperkte mobiliteit.

Volgens de NMBS bevatten de “onthaal”-affiches in het station alle basisinformatie voor de reizigers. Op deze affiche staat het fietsverbod, en ook andere regels die reizigers moeten respecteren in de openbare ruimte (bv. gooi geen afval op de grond, houd uw hond aan de lijn, steek geen sporen over…).

De NMBS meldde ons dat ze geen pictogrammen wou uithangen die specifiek wijzen op het fietsverbod uit vrees dat de andere algemene informatie dan op de achtergrond verdwijnt.

Wij vonden dat de NMBS de reizigers duidelijker diende te informeren over het fietsverbod. Tegenwoordig zijn er immers verschillende alternatieven voor de gewone fiets, zoals plooifietsen, gewone of elektrische steps, monowielen, hoverboards,… en is het voor reizigers niet altijd duidelijk wat wel en wat niet mag.

Wij hebben nu opgemerkt dat de NMBS onder andere in het station Brussel-Noord en in Antwerpen-Centraal infoborden heeft geplaatst met daarop verschillende pictogrammen die dit verbod verduidelijken. We zijn tevreden dat de NMBS de reizigers hierover nu beter informeert en hopen dat deze affiches in zoveel mogelijk stations verspreid zullen worden.


Wat gebeurt er als een reiziger het verbod overtreedt?

De NMBS-medewerkers kunnen de reiziger verzoeken om de “overtreding” te stoppen. Ook kunnen ze vragen dat de overtreder zich identificeert om een proces-verbaal op te maken dat kan leiden tot een administratieve geldboete. Verder kan het NMBS-personeel de betrokken reiziger ook vragen om haar infrastructuur te verlaten.

Als je een proces-verbaal thuisgestuurd kreeg, en je vindt dat de boete onterecht is, volg je best de procedure om je bezwaar in te dienen zoals vermeld in de brief van de NMBS.


Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met ons.

share