Disclaimer 
Website

De ombudsdienst voor de treinreizigers heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. De site wordt ook systematisch geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat foutieve of onvolledige gegevens voorkomen. Wanneer de ombudsdienst hiervan verwittigd wordt, zal hij onmiddellijk de nodige verbeteringen aanbrengen.
Indien u gebruik maakt van de links in deze site, is de ombudsdienst niet aansprakelijk voor de inhoud noch het goed functioneren van die andere sites. De ombudsmannen kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de adressen of domeinnamen van andere websites in deze site.
De ombudsdienst geeft de bezoeker van deze site de toelating om de gepubliceerde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden worden gebruikt en mits bronvermelding.

Foto's website: 
Foto homepagina: Lightpoet/Shutterstock.com

Nieuwsberichten website

​​​​​​​De informatie in onze nieuwsberichten is gebaseerd op gegevens die wij op het moment van publicatie ter beschikking hebben. Ombudsrail is niet verantwoordelijk voor onjuistheden ten gevolge van gewijzigde informatie (vb. gewijzigde bedragen, aangepaste wetgeving en procedures …).

E-mail
​​​​​​​

E-mailbestanden, met inbegrip van eventuele bijlagen, zijn een officieel document van de ombudsdienst voor de treinreizigers. Deze berichten kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten.
Als u een boodschap per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en het bericht vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden.
De afzender kan niet verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap door de elektronische transmissie.