Wij bemiddelen kosteloos en vanuit een onafhankelijke positie bij geschillen tussen reizigers en spoorwegmaatschappijen of de infrastructuurbeheerder.

Onze tussenkomst kan wanneer het vertrekpunt, eindpunt of overstapstation van uw treinreis in België ligt of als het vervoerbewijs gekocht werd bij een Belgische spoorwegmaatschappij.

Omdat wij een beroepsinstantie zijn, krijgt de spoorwegmaatschappij eerst de kans om uw klacht of vraag zelf te beantwoorden. Dat moet ze doen binnen de 30 dagen.

Ontving u na deze termijn geen reactie of bent u niet tevreden met het antwoord van de spoorwegonderneming? Dan kunnen wij optreden. Via onze bemiddeling streven wij steeds een rechtvaardige en billijke oplossing na.

Heeft u vragen? Stel ze ons via ons online formulier. Wij kunnen u terug op het goede spoor zetten.


Daarnaast stellen wij een jaarverslag op dat aanbevelingen bevat over de problematieken die ons bereikten.

Wij publiceren onze jaarverslagen op onze website en bezorgen ze aan de toezichthoudende minister, de leden van de Kamer en de Senaat, de Raden van Bestuur van de NMBS en Infrabel, de Gedelegeerd Bestuurders van de betrokken spoorwegondernemingen.

De ombudsdienst bemiddelt kosteloos.

De ombudsmannen zijn onafhankelijk. Zij zijn geen personeelslid van een spoorwegonderneming. Zij kunnen in alle vrijheid een oplossing voorstellen.

​​​​​​​​​​​​​​