Toegankelijkheidsverklaring

Ombudsrail, de Ombudsdienst voor de treinreizigers, streeft ernaar haar website voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een beperking. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

  • Website: https://www.ombudsrail.be

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 februari 2022 en laatst herzien op 27 mei 2024. Ze werd opgemaakt door het communicatieteam van Ombudsrail in samenwerking met de websiteontwikkelaar Digicreate.  

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten staan hieronder vermeld.

Niet-toegankelijke inhoud en alternatieven

We doen de nodige inspanningen om onze website en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Onze jaarverslagen zijn in PDF-formaat beschikbaar via onze website. De jaarverslagen vanaf 2018 zijn opgemaakt met aandacht voor de toegankelijkheidsvereisten. De oudere jaarverslagen dateren van voor de wet van 19 juli 2018 en zijn slechts gedeeltelijk toegankelijk. Indien u een toegankelijke versie wenst van deze verslagen kan u ons contacteren via info@ombudsrail.be. Wij zullen dan nagaan hoe wij u verder kunnen helpen.

Als u bij uw bezoek aan onze website andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten via info@ombudsrail.be.

Controle toegankelijkheid

De toegankelijkheid van onze website wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld en aan de hand van een zelfbeoordeling door Ombudsrail.

Binnenkort zal de FOD BOSA een vereenvoudigde toegankelijkheidsaudit uitvoeren van deze website www.ombudsrail.be. Op basis van de resultaten van deze audit zullen we de eventuele toegankelijkheidsproblemen stap voor stap oplossen.

Feedback en contactgegevens

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen, suggesties en klachten via info@ombudsrail.be.

Ombudsrail maakt ook gebruik van de sociale netwerken Facebook en Twitter om te communiceren. De informatie die via die kanalen wordt verstrekt, is ook te vinden op de website van Ombudsrail. U kunt ons steeds contacteren via die sociale netwerken. Daarnaast zijn we telefonisch of per e-mail te bereiken via onze Contact-pagina.