Toegankelijkheidsverklaring

Ombudsrail, de Ombudsdienst voor de treinreizigers, streeft ernaar haar website voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een beperking. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 februari 2022 en laatst herzien op 3 februari 2022. Ze werd opgemaakt door het communicatieteam van Ombudsrail in samenwerking met de websiteontwikkelaar Digicreate.  

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. 

Onze organisatie voldoet gedeeltelijk aan het niveau AA van de WCAG 2.1, aangezien sommige delen van onze website niet volledig voldoen aan de regels.

Samen met de websiteontwikkelaar voorzien wij op korte termijn de nodige aanpassingen om de website toegankelijker te maken. 

Niet-toegankelijke inhoud en alternatieven

We doen de nodige inspanningen om onze website en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Onze jaarverslagen zijn in PDF-formaat beschikbaar via onze website. De jaarverslagen vanaf 2018 zijn opgemaakt met aandacht voor de toegankelijkheidsvereisten. De oudere jaarverslagen dateren van voor de wet van 19 juli 2018 en zijn slechts gedeeltelijk toegankelijk. Indien u een toegankelijke versie wenst van deze verslagen kan u ons contacteren via info@ombudsrail.be. Wij zullen dan nagaan hoe wij u verder kunnen helpen.

Als u bij uw bezoek aan onze website andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten via info@ombudsrail.be.

Controle toegankelijkheid

De toegankelijkheid van onze website wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld en aan de hand van een zelfbeoordeling door Ombudsrail.

Feedback en contactgegevens

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via info@ombudsrail.be.

Ombudsrail maakt ook gebruik van de sociale netwerken Facebook en Twitter om te communiceren. De informatie die via die kanalen wordt verstrekt, is ook te vinden op de website van Ombudsrail. U kunt ons steeds contacteren via die sociale netwerken. Daarnaast zijn we telefonisch of per e-mail te bereiken via onze Contact-pagina.