Aangepaste voorwaarden groepreizen na versoepeling coronamaatregelen


Na de versoepeling van enkele maatregelen tegen COVID-19 zet de NMBS geen maximumbeperking meer op het aantal reizigers voor groepsreizen. De Movesafe-maatregelen blijven nog steeds van kracht.

Dit wil niet zeggen dat de NMBS iedere groepsreis zal aanvaarden. Enkele algemene beperkingen blijven bestaan los van de coronacrisis.

Hier een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:

  • De reservatie is mogelijk voor groepen van minimum 15 reizigers

  • Ze werd ten laatste 7 werkdagen voor de reisdatum aangevraagd. Doe dit ruim op voorhand om een grotere kans te hebben dat je met de gewenste trein kan reizen.

  • Op weekdagen tijdens de piekuren (tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.30 uur) laat de NMBS geen reservaties toe op treinen die naar de zone Brussel rijden. 

  • De NMBS kan een reservatie voor een bepaalde trein weigeren als de maximale capaciteit werd bereikt. Sommige treinen zijn niet toegankelijk voor (school)groepen omwille van de hoge bezettingsgraad.

  • Groepen mogen geen fietsen meenemen. Volgens de NMBS is dit omwille van logistieke redenen

  • In functie van de evolutie van de coronamaatregelen kan de NMBS je groepsreis aanpassen of annuleren.


Op de website van de NMBS vind je algemene informatie over groepsreizen en het Group Ticket (tarieven, voorwaarden …). Er is ook een FAQ-pagina.

Als je problemen ondervond bij de reservatie van de groepsreis of tijdens de reis zelf, kan je een klacht indienen bij de NMBS via haar contactformulier.

Als je niet tevreden bent met het antwoord van de NMBS, of als je geen antwoord krijgt binnen een termijn van 1 maand, dan helpt de ombudsdienst je graag verder.* Alle info uit dit bericht is gebaseerd op gegevens die wij op het moment van publicatie ter beschikking hebben. Ombudsrail is niet verantwoordelijk voor onjuistheden ten gevolge van gewijzigde informatie.

share