De 10 identieke rittenkaart – interessant of niet?


De NMBS prijst haar “10 identieke rittenkaart” aan als een manier om tijd te winnen en files aan het loket te vermijden.

Het is effectief handig dat je niet iedere keer een nieuw standaardbiljet moet kopen als je regelmatig op hetzelfde traject reist. De kaart staat niet op naam en kan dus gedeeld worden.

Tot daar de belangrijkste voordelen.

Tijdens de coronacrisis werd echter duidelijk dat er ook een keerzijde is aan dit vervoerbewijs.

Zo heeft de 10 identieke rittenkaart een geldigheidsduur van 1 jaar. Door corona konden sommige klanten hun kaart niet (volledig) gebruiken.

De NMBS verlengde de geldigheidsduur van 10-rittenkaarten die vervielen na 13/03/2020 tot 30/06/2020. Reizigers met een 10 identieke rittenkaart die verviel na deze datum, kregen echter geen enkele tegemoetkoming, hoewel de periode van de lockdownmaatregelen ook binnen de geldigheidsduur van hun kaart viel.

Door een 10-rittenkaart te kopen doe je ook geen financieel voordeel. De prijs van de kaart komt overeen met de prijs van 10 ritten aan het standaardtarief.

Kijk dus goed na of de “10 identieke rittenkaart” voor jou wel de goedkoopste oplossing is. Dit zal vooral het geval zijn voor kortere trajecten, maar daar kan een Local Multi ook voordelig zijn. Voor reizen over een grotere afstand kunnen de Youth Multi of Standard Multi bijvoorbeeld gunstiger zijn.

De kaart is enkel geldig voor een vast traject wat maakt dat het moeilijker is om ze door te geven of te delen met een derde.

Standaardbiljetten die je vooraf koopt, zijn terugbetaalbaar aan het loket tot op de dag voor de reis, tenzij je ze online of via de app kocht. De 10-rittenkaart wordt enkel terugbetaald binnen de 30 minuten na aankoop wanneer deze volledig ongebruikt is. Daarnaast is er geen terugbetaling voor ongebruikte ritten. Nochtans vinden deze ritten ook plaats in de toekomst.

Dit vinden wij niet rechtvaardig. De klant betaalt hetzelfde tarief maar kan niet genieten van dezelfde rechten. De coronacrisis stelde dit probleem op scherp. In de dossiers die wij behandelden, vroegen we aan de NMBS ofwel om een verlenging van de geldigheidsduur ofwel om de terugbetaling van ongebruikte lijnen van de rittenkaart naar analogie met de losse standaardbiljetten die wel terugbetaalbaar zijn voor de reis. De NMBS weigerde dit.

Op de website van de NMBS vind je meer informatie over de “10 identieke rittenkaart”.

Ondervond je problemen tijdens het gebruik van je “10 identieke rittenkaart”? Je kan een klacht indienen bij de NMBS via haar contactformulier.

Als je niet tevreden bent met het antwoord van de NMBS, of als je geen antwoord krijgt binnen een termijn van 1 maand, dan helpt de ombudsdienst je graag verder.


* Alle info uit dit bericht is gebaseerd op gegevens die wij op het moment van publicatie ter beschikking hebben. Ombudsrail is niet verantwoordelijk voor onjuistheden ten gevolge van gewijzigde informatie.

share