De NMBS ontwikkelt een strategie voor haar stationstoiletten


Ombudsrail ontving meerdere klachten van reizigers over de beschikbaarheid van de toiletten in de stations en in de treinen.

Zo kregen we bijvoorbeeld klachten over de beperkte openingsuren van de sanitaire voorzieningen in bepaalde stations. In sommige gevallen besloot de NMBS zelfs om de stationstoiletten volledig te sluiten. In een dossier dat wij behandelden liet de NMBS weten dat ze deze beslissing had genomen wegens aanhoudend vandalisme. 

De NMBS wees ons erop dat er toiletten zijn op de trein en dat reizigers deze kunnen gebruiken als de sanitaire voorzieningen in het station gesloten zijn.

Maar, we kregen ook enkele klachten over de onbeschikbaarheid van de toiletten op treinen van de NMBS. Zo verklaarde een reiziger dat er tijdens zijn reis geen enkel toilet bruikbaar was.

In het slechtste geval kan een reiziger, die dringend naar het toilet moet, zowel in het station als in de trein voor een gesloten deur staan, wat kan leiden tot een zeer onaangename reizigerservaring.

De Minister van Mobiliteit heeft onlangs in de Kamer aangekondigd dat de NMBS werkt aan een strategie voor de sanitaire voorzieningen in haar stations.

Dit “toiletplan” voorziet dat het sanitair in de grote stations onder toezicht zal staan van een fysiek persoon. In de middelgrote stations zullen er (half)geautomatiseerde sanitaire voorzieningen komen. Om de exploitatiekosten zoveel mogelijk te dekken, zullen de toiletten betalend zijn.

De NMBS wil ook meer genderneutraal sanitair en toiletten die toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit. Ze wil ook dat er steeds een of twee toiletten beschikbaar zijn.

Deze nieuwe strategie wil een oplossing bieden aan het “ongewenst” gedrag” in de sanitaire voorzieningen.


Wij zijn tevreden dat de NMBS werk maakt van een eenduidig beleid met betrekking tot de stationstoiletten. Op dit moment is het echter niet duidelijk wat er zal gebeuren met het sanitair in de kleinere stations.

Aangezien haar strategie op dit moment nog niet af is, is het nog te vroeg om conclusies te trekken over de gevolgen voor de reizigers. We volgen dit alvast verder op.

Zo hopen wij bijvoorbeeld dat de NMBS ook aandacht zal hebben voor het sanitair op haar treinen.

Uiteraard heeft ook de reiziger een aandeel in het slagen van dit plan: de beschikbaarheid van de toiletten in stations en treinen zal maar gegarandeerd kunnen worden als iedereen de sanitaire voorzieningen op een respectvolle manier gebruikt.


Heb je klachten over de sanitaire voorzieningen in de trein of in het station? Neem eerst contact op met de klantendienst van de betrokken spoorwegonderneming.

Krijg je binnen de maand geen reactie van de spoorwegonderneming of ben je niet tevreden met haar antwoord? Neem contact op met Ombudsrail. Wij zullen je klacht verder onderzoeken.

share