Fietsen niet toegelaten op vervangbussen


Reizigers kunnen hun fiets onder bepaalde voorwaarden meenemen op de trein. Meer informatie over deze voorwaarden vind je op de website van de NMBS.

Een plooifiets mag je in elke trein gratis meenemen. Je moet deze voor het instappen en tijdens het transport wel opvouwen en opbergen op de daarvoor bestemde plaatsen. Een niet-opvouwbare fiets mag ook op de trein, maar hiervoor moet je een Fiets Supplement betalen.

De NMBS lanceerde in 2022 BikeOnTrain, een reisplanner die het meenemen van fietsen op de trein vergemakkelijkt. Met deze planner kan je checken welke trein het meest geschikt is. 

Opgelet! Soms legt de NMBS vervangbussen in bij aangekondigde werken of bij onverwachte incidenten. Ze laat echter enkel plooifietsen toe op deze bussen. Dit staat aangegeven in de productvoorwaarden van het Fiets Supplement.

Je houdt hier dus best rekening mee als je je niet-opvouwbare fiets wil meenemen tijdens je treinreis.

Normaal gezien zal de NMBS bij geplande werken op haar reisplanner vermelden of er een vervangbus wordt ingelegd. Je controleert dit dus best voor je vertrek en voor de aankoop van het Fiets Supplement.

In het geval dat er een vervangbus wordt ingelegd bij een onverwacht incident en je gestrand bent met je fiets, contacteer je best de NMBS om na te gaan wat je opties zijn. De klantendienst van de NMBS kan je contacteren op het nummer 02/528.28.28 van 07.00 tot 21.30 uur.

Een bijkomende tip: om de veiligheid van alle gebruikers te beschermen, is het verboden om in het station en op het perron te fietsen. Dit verbod geldt ook voor steps, hoverboards… Fietsen in het station kan leiden tot een administratieve geldboete. Een verwittigd persoon is er twee waard!

Nam je je fiets mee op de trein en ondervond je problemen tijdens je reis? Je kan de NMBS contacteren via het nummer 02/528.28.28 of via haar contactformulier.

Als je niet tevreden bent met het antwoord van de NMBS, of als je geen reactie krijgt binnen een termijn van 1 maand, dan helpt de ombudsdienst je graag verder.

share