Gebruik je fiets, plooifiets, step, hoverboard… niet in het station


Sommige reizigers nemen hun fiets, plooifiets, step, hoverboard, monowiel … mee op de trein.

Niet iedereen weet dat het verboden is om deze vervoermiddelen te gebruiken op het perron of in de Belgische stations. Doe je dit toch, dan riskeer je een boete.


Waarom is dit verboden en hoe worden de reizigers hierover geïnformeerd?

Om de veiligheid van alle gebruikers van het station te beschermen, is het verboden om je met - al dan niet - gemotoriseerde voertuigen (bv. bromfietsen, fietsen, scooters, skateboard, hoverboard, steppen,…) voort te bewegen in stations (stationsgebouw, perrons, gangen, tunnels onder sporen,…) en in de trein. Er wordt een uitzondering gemaakt voor hulpmiddelen van personen met beperkte mobiliteit.

De NMBS verstrekt via de “onthaal”-affiches in het station alle basisinformatie voor de reizigers. Hierop staan niet enkel het fietsverbod maar ook andere regels die reizigers moeten respecteren in de openbare ruimte (bv. gooi geen afval op de grond, houd uw hond aan de lijn, steek geen sporen over…).

Bovendien plaatste de NMBS in enkele grotere stations infoborden met verschillende pictogrammen die dit verbod verduidelijken.


Wat gebeurt er als een reiziger het verbod overtreedt?

De NMBS-medewerkers kunnen vragen om de “overtreding” te stoppen, maar ze kunnen ook een proces-verbaal opmaken dat kan leiden tot een administratieve geldboete. Verder kan het NMBS-personeel de betrokken reiziger verzoeken om haar infrastructuur te verlaten.

Kreeg je een proces-verbaal thuisgestuurd en je vindt dat de boete onterecht is? Volg dan zeker de procedure om bezwaar in te dienen zoals vermeld in de brief van de NMBS. Op onze website vind je meer info over administratieve boetes.


Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met ons.

share