Gewijzigde compensatieregels herhaaldelijke vertragingen


In het kader van het nieuwe beheerscontract tussen de NMBS en de overheid, heeft de NMBS sinds 17 oktober 2023 haar compensatieregels omtrent herhaaldelijke vertragingen aangepast. Nu kan je enkel nog bij veelvuldige vertragingen van minimaal 30 minuten een compensatie aanvragen. Compensaties voor vertragingen van 15 tot en met 29  minuten worden niet meer toegekend.

Concreet betekent dit dat, als je op hetzelfde traject meermaals vertragingen van meer dan 30 minuten ondervindt binnen een periode van zes maanden, je hiervoor een compensatie kan aanvragen. Wel zijn er enkele voorwaarden aan verbonden: zo dien je over een abonnement te beschikken en kan je pas een aanvraag indienen vanaf 10 vertragingen van minimaal 30 minuten. De compensatie bedraagt 50% per vertraging op basis van de prijs van je traject. 

Had je je herhaaldelijke vertragingen in MyNMBS nog niet ingediend en zie je ze niet meer staan? Dan werden deze automatisch verstuurd naar de NMBS-klantendienst en zal je je compensatie ontvangen, ongeacht het aantal herhaaldelijke vertragingen dat je al indiende. Hou je je compensaties manueel bij via een formulier dat je nog niet opstuurde? In dit geval kan je de klantendienst van de NMBS contacteren om na te vragen wat je best kan doen. De NMBS kan je telefonisch bereiken op het nummer 02/528 28 28, via haar contactformulier, de chatfunctie op haar website (knop rechts onderaan) of via haar sociale mediakanalen. 

De NMBS heeft zeer strikte regels opgesteld waaraan compensatieaanvragen moeten voldoen. We raden je aan om je compensatieaanvraag goed na te kijken en na te gaan of ze voldoet aan deze regels.

Meer informatie over de compensatieregeling en hoe je aanvraag kan indienen, vind je op de website van de NMBS.

Weigerde de NMBS je compensatieaanvraag en ga je niet akkoord met deze beslissing? Kreeg je geen antwoord op je aanvraag binnen een termijn van 30 dagen? Neem contact op met Ombudsrail. Wij zullen je klacht verder onderzoeken.

share