Het schoolattest voor meerderjarigen met een Student Abonnement ​​​​​​​


Het Student Abonnement is een vervoerbewijs aan voordeeltarief voor studenten jonger dan 26 jaar. Met je elektronische identiteitskaart en MoBIB-kaart kan je dit aan het loket kopen. Opgelet: wie ouder is dan 18 jaar, dient ook een ingevuld schoolattest te hebben. Dit kan je aanvragen aan je school, maar je kan ook een blanco exemplaar op de website van de NMBS terugvinden dat je dan door je school kan laten invullen.  

Schreef je je in op school (of hogeschool, universiteit), dan moet de onderwijsinstelling je dit schoolattest kunnen overhandigen. Als ombudsdienst adviseren we dan ook om dit zo snel mogelijk in orde te brengen zodat je bij de start van het schooljaar gebruik kan maken van het Student Abonnement. Weet dat het onmogelijk is om een schoolabonnement met terugwerkende kracht te laten starten. Heb je dus nog geen Student Abonnement bij de aanvang van het schooljaar en maak je gebruik van andere vervoerbewijzen om je met de trein te verplaatsen, dan zal de NMBS deze niet terugbetalen.

Meer informatie over het Student Abonnement en het blanco schoolattest vind je terug op de website van de NMBS.

Ondervond je problemen tijdens de aankoop of het gebruik van je Student Abonnement? Je kan een klacht indienen bij de NMBS via haar contactformulier.

Als je niet tevreden bent met het antwoord van de NMBS, of als je geen antwoord krijgt binnen een termijn van 1 maand, dan helpt de ombudsdienst je graag verder.

share