Hoe kan ik een beroep doen op de Ombudsdienst? ​​​​​​​


Wij publiceerden onlangs ons jaarverslag 2021.

In 54% van de dossiers over binnenlandse en internationale reizen, komt de spoorwegonderneming de reiziger tegemoet of geeft ze een antwoord dat hij aanvaardbaar vindt. In 6% van de dossiers was de reiziger deels tevreden.

Wanneer kan je eigenlijk een beroep doen op de Ombudsdienst?

Ombudsrail is onafhankelijk en niet verbonden aan enige spoorwegonderneming. Als beroepsinstantie kunnen we je klacht pas onderzoeken als je eerst zelf hebt geprobeerd ze op te lossen met de onderneming in kwestie.

Daarvoor moet je natuurlijk weten hoe je de spoorwegmaatschappij kan contacteren. De juiste contactgegevens zijn niet altijd makkelijk terug te vinden.

Op onze FAQ-pagina, onder de vraag “Hoe dien ik eerst een klacht in bij de betrokken spoorwegonderneming?”, vind je hiervan een overzicht. Je dient je klacht best in bij de spoorwegonderneming bij wie je je ticket kocht.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je geen antwoord kreeg binnen de maand, kunnen wij je dossier verder onderzoeken.

Meer informatie over onze werking vind je op deze pagina.

Contacteer ons als je twijfelt of wij je kunnen helpen. Indien nodig verwijzen wij jou door naar de juiste instantie.

share