Identiteitsfraude


Ombudsrail ontving het afgelopen jaar een aantal klachten van reizigers die een boete van de NMBS in de brievenbus kregen en dit voor ritten die ze niet gemaakt hadden. Er was sprake van identiteitsfraude, waarbij iemand anders zich uitgaf voor de reiziger in kwestie. De financiële gevolgen van zulke fraude kunnen groot zijn, zeker wanneer je niet kan aantonen dat er bedrog in het spel is of als je niet kan bewijzen dat je niet op die specifieke trein zat.

In één van deze dossiers behaalden we wel een positief resultaat. Een reiziger moest naar het gemeentehuis voor een nieuwe identiteitskaart en hiervoor levert hij, geheel volgens de procedure, zijn oude kaart in. Enige tijd later ontvangt diezelfde persoon meerdere boetes van de NMBS. Onderzoek bracht aan het licht dat de vaststellingen op de treinen werden gedaan via de oude identiteitskaart. Aangezien hij de kaart had binnen gebracht bij de bevoegde gemeentedienst, kon het onmogelijk de klant zijn die op de betrokken treinen zat zonder vervoerbewijs. De klant kon ons een ontvangstbewijs van de gemeente voorleggen voor zijn oude identiteitskaart én een proces-verbaal van aangifte bij de politie. De NMBS heeft bijgevolg de boetes voor de klant laten vallen.

Ben je het slachtoffer van identiteitsfraude en krijg je hierdoor één of meerdere boetes van de NMBS in de bus, dan raden wij je het volgende aan:

  • Doe aangifte bij de politie: zonder aangifte kan de politie geen onderzoek instellen. Het is belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doet.

  • Verzamel bewijsmateriaal: als je niet op de bewuste trein zat, probeer dit dan te bewijzen door bv. werkattesten, schoolattesten, … Ook een historiek van de identiteitskaarten uitgereikt door de Dienst Bevolking van de gemeente kan helpen om de fraude aan te tonen. 

  • Het kan ook steeds nuttig om DOC STOP te contacteren bij verlies of diefstal van een identiteitsdocument. DOC STOP is 24u/24u bereikbaar op het gratis nummer 00800 21232123. DOC STOP kan de identiteitsdocumenten onmiddellijk blokkeren, wat vermijdt dat je het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van uw identiteitskaart.

  • Contacteer zo snel mogelijk de klantendienst van de NMBS om met al het nodige bewijsmateriaal de boete te betwisten.

Ben je niet tevreden met het antwoord van de NMBS of krijg je binnen een maand geen antwoord, dan helpt Ombudsrail je graag verder.

share