Kaart Grote Gezinnen ​​​​​​​


De 11-jarige dochter van een klant reist alleen met de trein. Bij de controle door de treinbegeleider laat ze haar Kaart Grote Gezinnen zien. Soms maakt het treinpersoneel, dat niet altijd op de hoogte is van dit precieze punt in de vervoersvoorwaarden, een vaststelling van onregelmatigheid op. Zo ook in dit geval, omdat ze denken dat het kind zonder geldig vervoersbewijs reist. Dit is echter helemaal fout.   

De moeder moest bijgevolg een klacht indienen om de schrapping te vragen van deze onregelmatigheid, om nog maar te zwijgen van de stress die de situatie bij het jonge meisje veroorzaakte. Door onze tussenkomst werd het controlepersoneel herinnerd aan de geldende voorwaarden.

Met de Kaart Grote Gezinnen krijg je een korting van 50% op het Standard Ticket van de NMBS (enkel op het niet-vaste gedeelte van de ticketprijs). Daarnaast kunnen niet-begeleide kinderen die jonger zijn dan 12 jaar met deze kaart gratis reizen op de NMBS-treinen.

Een gewaarschuwd reiziger is er twee waard!

Heb je een klacht of een vraag over het gebruik van de Kaart Grote Gezinnen? Neem eerst contact op met de klantendienst van de NMBS.

Ben je niet tevreden met het antwoord van de NMBS, of krijg je geen antwoord binnen een termijn van 1 maand, dan helpt de ombudsdienst je graag verder.


* Alle info uit dit bericht is gebaseerd op gegevens die wij op het moment van publicatie ter beschikking hebben. Ombudsrail is niet verantwoordelijk voor onjuistheden ten gevolge van gewijzigde informatie

Foto: ©NMBS

share