Klachten over de stationsparkings


In 2020 vormde de coronapandemie de aanleiding voor een aantal klachten over de stationsparkings. In ons jaarverslag 2020 bespreken we twee concrete dossiers.

Door de coronacrisis en het verplicht thuiswerken konden reizigers hun parkeerabonnement niet volledig gebruiken en vroegen ze een verlenging van de geldigheid of een gedeeltelijke terugbetaling.

We adviseerden de NMBS om een terugbetaling toe te kennen volgens de berekening die andere openbare vervoersmaatschappijen, MIVB en TEC, hanteren  (zie p. 41-42 van het jaarverslag 2020).

De NMBS weigert dit echter en argumenteert dat haar treinen zijn blijven rijden. Dat veel van haar klanten de trein in de lockdownperiodes niet konden of mochten nemen, doet haar niet afwijken van dit standpunt. In beide gevallen houdt de NMBS vast aan haar voorwaarden en blijft de reiziger met lege handen achter.

Toch was de coronapandemie niet de enige reden voor klachten over de stationsparkings. Ook deze reiziger wendde zich tot ons: 

Regelmatig ondervindt de klant problemen als ze haar vervoerbewijs wil scannen aan de automaat van de parking. Voorheen deed ze dit met een tienbeurtenkaart en nu 3 keer met haar abonnement. Ze koopt 3 keer een nieuw parkingticket en betaalt dus 3 keer te veel. De NMBS (B-Parking) weigert deze bedragen terug te betalen want bij problemen moet een reiziger dit aan het loket gaan melden. De NMBS constateert dat de klant dit eerder al eens deed en dus weet hoe de procedure werkt. Wij vinden dat de klant hoe dan ook recht heeft op het tarief voor treinreizigers. Bovendien vallen zowel de defecte kaartlezer als de tijdrovende procedure via het loket onder de verantwoordelijkheid van de NMBS. We adviseren daarom een terugbetaling van wat deze reiziger te veel betaalde (44,82 euro). Volgens de NMBS werkt de apparatuur aan de parkeerautomaat correct en staat de procedure voor het verkrijgen van het voorkeurtarief goed beschreven op de kassa. Toch wil ze een commerciële geste stellen en de helft van het gevraagde bedrag terugbetalen (22,41 euro).


Wil je je wagen parkeren bij het station voor je de trein neemt, hou dan rekening met deze tips:

  • Controleer vooraf wat de parkeermogelijkheden en tarieven zijn bij jouw station op de website van de NMBS.

  • Om het voorkeurtarief voor treinreizigers te krijgen, scan je je vervoerbewijs aan de parkeerautomaat. Opgelet! Niet alle vervoerbewijzen kunnen gelezen worden door de parkeerautomaat (bijvoorbeeld een ticket op de identiteitskaart). In dat geval moet je je parkeerticket (aan het begin of het einde van de parkeerbeurt) laten valideren aan het stationsloket. Zijn de loketten gesloten? Buiten de openingsuren wordt het voorkeurtarief automatisch toegepast.

  • Ondervind je een probleem op de parking (vb. defecte slagboom, probleem met automaat …)? Neem dan contact op met de meldkamer van B-Parking door op telefoonknop te drukken die je terugvindt op de in- en uitritzuil en op de betaalautomaten.


Ondervond je een probleem op één van de stationsparkings? Leg dit dan eerst voor aan de NMBS. Dit kan via haar contactformulier.

Niet tevreden over het antwoord? Kreeg je geen antwoord binnen 30 dagen? Neem dan contact op met Ombudsrail. Wij zullen je klacht verder onderzoeken.

share