Klachten van buurtbewoners


Ombudsrail behandelt klachten van treinreizigers en van gebruikers van de spoorweginfrastructuur (bijvoorbeeld de diensten in een stationsgebouw).

Soms krijgen we ook meldingen van mensen die in de buurt van de spoorwegen wonen en hinder ondervinden van activiteiten die hiermee gepaard gaan. Aangezien we zulke klachten niet kunnen behandelen, verwijzen we deze buurtbewoners door naar de bevoegde instantie. In de meeste gevallen is dit Infrabel.

Tot voor kort vond je op de website van Infrabel verschillende contactformulieren die buurtbewoners konden invullen om hinder te melden. Deze formulieren zijn echter niet meer beschikbaar.

Je kan Infrabel wel nog contacteren via e-mail naar contact@infrabel.be of door te bellen naar 02 525 22 11. Infrabel is ook actief op sociale media (FacebookTwitterInstagramLinkedInYoutube).

Voor dringende en gevaarlijke situaties waar een onmiddellijke tussenkomst vereist is (bijvoorbeeld een ongeval op of nabij de sporen of een ernstig probleem ter hoogte van een overweg), verwijst Infrabel door naar het gratis nummer van Securail (0800 30 230) of naar de hulpdiensten (112).

Opgelet! Als je als buurtbewoner klachten hebt over het geluidsniveau van de aankondigingen in een station, dan moet je de NMBS contacteren. Zij is verantwoordelijk is voor het beheer van de stations. De NMBS stelt hiervoor een specifiek online formulier ter beschikking.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je helemaal geen antwoord kreeg, kan je contact opnemen met de Federale Ombudsman.

share