Klachten van buurtbewoners


Ombudsrail is bevoegd om klachten te behandelen van treinreizigers en van gebruikers van de spoorweginfrastructuur (bijvoorbeeld de diensten in een stationsgebouw).

Soms ontvangen we echter ook klachten van personen die in de buurt van de spoorwegen wonen en die hinder ondervinden van activiteiten die hiermee gepaard gaan.

Aangezien we deze klachten niet kunnen behandelen, sturen wij ze door naar de bevoegde instantie. In de meeste gevallen is dit Infrabel.

Infrabel heeft haar website vernieuwd. Op haar oude website stonden de contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) van de cel buurtbewoners. Via deze weg konden buurtbewoners hun klachten aan Infrabel doorgeven.

Op de nieuwe website worden deze contactgegevens niet meer vermeld.

Als je als buurtbewoner klachten hebt, kan een contactformulier invullen.  Er zijn verschillende formulieren beschikbaar naargelang het onderwerp van je vraag of klacht. Op deze webpagina vind je de verschillende formulieren terug.

Je kan Infrabel ook contacteren per telefoon (02 525 22 11) of via e-mail (contact@infrabel.be).

Infrabel is ook actief op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube).

Opgelet! Als je als buurtbewoner klachten hebt over het geluidsniveau van de aankondigingen in een station, dan moet je de NMBS contacteren. Zij is verantwoordelijk is voor het beheer van de stations. Je kan de klantendienst van de NMBS contacteren op het telefoonnummer 02/528.28.28 of haar contactformulier invullen.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je helemaal geen antwoord kreeg, kan je contact opnemen met de Federale Ombudsman.

share