Met de luchthaventrein vlieg je vlotter weg. Of niet … ?

We publiceerden in mei ons jaarverslag 2018. In dit jaarverslag geven we een overzicht van de klachten die wij behandelden.

Elf van onze adviezen gingen over klanten die met de trein naar de luchthaven reisden. Hun treinen bleken afgeschaft of vertraagd. Zes reizigers haalden hun vlucht door over te schakelen op alternatief vervoer (drie keer een taxi en drie keer de eigen wagen). Vijf anderen, die op de trein bleven rekenen, misten hun vlucht. Wij adviseerden een terugbetaling van vervoerbewijzen, kosten voor het omboeken van vliegreizen, taxirekeningen en parkeertickets. Tien keer betaalde de NMBS de vervoerbewijzen terug, twee keer nam ze de taxikosten deels op zich en twee keer kwam ze tussen in de parkeerkosten. Nergens kwam de NMBS tussen in de onkosten die de gemiste vluchten met zich meebrachten. 

De luchthaventrein heeft vele voordelen. In Brussels Airport kom je aan in het luchthavengebouw zelf. Je hoeft enkel de lift te nemen naar de vertrekhal. Geen nood aan een familielid of vriend om je af te zetten en op te halen of om een dure luchthavenparking zoeken. 

Toch is de rit niet volledig risicovrij. Zoals je zelf misschien al hebt ondervonden, krijgt het treinverkeer namelijk dagelijks te maken met afschaffingen en vertragingen. Dit kan ook een impact hebben op je aankomstuur in de luchthaven. 

Ben je van plan om binnenkort de NMBS-trein te nemen naar de luchthaven? Hou dan rekening met deze aandachtspunten en tips: 

Bijstand tijdens de reis 
Bij treinvertragingen dient de NMBS jou zo goed mogelijk te informeren. Ze moet je op de hoogte houden van de verwachte vertrektijd en aankomsttijd zodra deze informatie beschikbaar is. 

De NMBS moet ook de nodige bijstand verlenen. Ze kan jou bijvoorbeeld alternatieve routes voorstellen om zo de vertraging te beperken.  

De ombudsdienst vindt dat de NMBS de reizigers die naar de luchthaven reizen beter moet informeren. Wij hebben haar al aangeraden om alerter te zijn als er zich problemen voordoen op de treinverbindingen naar de luchthaven. Een snelle en duidelijke informatieverstrekking is voor deze reizigers namelijk van groot belang. 

Compensatie na de reis
In de regel wil de NMBS de gevolgschade van de treinvertraging, zoals bijvoorbeeld de aankoop van nieuwe vliegtuigtickets, niet terugbetalen. In de meeste gevallen betaalt ze hoogstens het treinbiljet terug. 

Taxikosten worden enkel terugbetaald als je diezelfde dag niet meer met de trein in de luchthaven kon geraken. 
​​​​​​​
De ombudsdienst heeft de NMBS al meermaals aangeraden om haar reizigers te vergoeden wanneer deze door haar toedoen schade lijden, eventueel via een aansprakelijkheidsverzekering. De NMBS wijst dit af en zegt dat de reizigers zelf een reisverzekering moeten nemen. 

Onze tips:

  • Ga je met de trein naar de luchthaven, vertrek dan best voldoende op voorhand. Bij eventuele treinvertragingen is de kans groter om je vlucht toch nog te halen.
  • Bereid een plan B voor. Voorzie een alternatief bij problemen op het spoor (vriend of familielid, taxi, luchthavenparking, busvervoer,…).
  • Doet er zich toch een probleem voor, spreek dan steeds het NMBS-personeel in het station of op de trein aan. Zij zijn verplicht om mee met u naar een oplossing te zoeken.
  • Als je wenst gebruik te maken van een stationsparking, zoek dan de tarieven eerst op via de website van de NMBS. Ga ook zeker na of je er voor een langere periode kan parkeren. B-Parking biedt namelijk niet overal dezelfde parkeermogelijkheden aan.

​​​​​​​

Heb je problemen ondervonden tijdens je treinreis naar Brussels Airport-Zaventem? Neem eerst contact op met de klantendienst van de NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl/support/forms

Krijg je binnen de maand geen reactie van de spoorwegonderneming of ben je niet tevreden met haar antwoord? Neem contact op met Ombudsrail: https://www.ombudsrail.be/nl/contact. Wij zullen je klacht verder onderzoeken.

Dien je klacht in
    share