NMBS kan jou contacteren over boetes via eBox


Vele burgers activeerden hun persoonlijke eBox, onder andere in het kader van de coronacrisis en de daarbij horende vaccinatiecampagne.  eBox is een digitale brievenbus die de overheid gebruikt om je te contacteren. Ook de NMBS is aangesloten op dit kanaal.

Bij communicatie over een voorstel tot regularisatie of een boete kan dit risico‚Äôs inhouden. Als je deze berichten niet tijdig ziet, kan dit immers leiden tot onaangename verrassingen. Sommige mensen weten niet meer dat ze hun eBox geactiveerd hebben en krijgen geen meldingen via e-mail als er een nieuw bericht is.

In ons jaarverslag 2023 (pagina 31 tot 35) schrijven we over de administratieve boeteprocedure en de bijhorende communicatie via eBox. We bespreken ook een aantal concrete dossiers die wij behandelden.

We geven je graag een voorbeeld van een dossier waarbij de NMBS haar communicatie verstuurde via eBox:

Via de NMBS-app wil een reiziger een vervoerbewijs kopen. Bij de betaling loopt het mank waardoor de klant geen betalingsbevestiging ontvangt. Daar de reiziger aan de treinbegeleider geen geldig vervoerbewijs kan voorleggen, wordt een regularisatie opgemaakt. Weken later opent de reiziger de eBox en ziet een brief van de NMBS met een vordering van 250 euro. Omdat de app toen niet werkte, is de klant het niet eens met deze boete. De klant had niet de intentie om zwart te rijden en heeft in dit dossier de procedure correct gevolgd, behalve dan dat de communicatie via de eBox te laat werd ontdekt. Uiteindelijk moet de klant toch de boete van 250 euro betalen.


Zowel de klantendienst en het Bureau administratieve boetes van de NMBS kunnen hun communicatie versturen via eBox. Als de administratieve procedure wordt opgestart, gelden er strikte beroepstermijnen. Als je je briefwisseling liever terug op papier ontvangt, dan kan je op de website van eBox lezen hoe je de eBox toestemming(en) kan deactiveren.

Op deze website kan je ook zien hoe je ervoor kan kiezen om een verwittiging te ontvangen via e-mail wanneer er een nieuw bericht is in je eBox.

Meer informatie over administratieve boetes vind je op onze rechtenpagina.  

Ontving je een voorstel tot regularisatie of een administratieve boete en weet je niet hoe je moet handelen? Heb je vragen over je rechten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst.


share