Opgelet! NMBS kan jou contacteren via eBox.


Vele burgers activeerden reeds hun persoonlijke eBox. Dat is een digitale brievenbus die de overheid gebruikt om je te contacteren. Ook de NMBS is aangesloten op dit kanaal.

Bij communicatie over een voorstel tot regularisatie of een boete kan dit risico’s inhouden. Als je deze berichten niet tijdig ziet, kan dit immers leiden tot onaangename verrassingen.

Stel dat je, om één of andere reden, geen geldig vervoerbewijs had of je abonnement vergat en geen ticket aan boordtarief kon kopen op de trein. De treinbegeleider maakt dan een voorstel tot regularisatie op. Betaal je deze 90 euro binnen de 14 kalenderdagen, dan vermijd je een administratieve boete. Toon je binnen deze periode een geldig abonnement aan het loket, dan wordt de regularisatie (normaal gezien) geannuleerd.

Als je niet tijdig actie onderneemt en je het voorstel tot regularisatie uit het oog verliest, stuurt de NMBS-Klantendienst je een herinnering tot betaling vooraleer de administratieve boeteprocedure wordt opgestart.

De NMBS verstuurt deze herinnering voortaan naar je eBox als je deze hebt geactiveerd. Zag je dit bericht over het hoofd waardoor je niet tijdig reageerde, dan zal de NMBS de administratieve procedure opstarten, wat kan leiden tot een hogere boete.

Ook de dienst administratieve boetes van de NMBS kan haar communicatie versturen via eBox. Als de administratieve procedure wordt opgestart, gelden er strikte beroepstermijnen. Als je je briefwisseling liever terug op papier ontvangt, dan kan je op de website van eBox lezen hoe je de eBox toestemming(en) kan deactiveren.

Meer informatie over administratieve boetes vind je op onze rechtenpagina.  

Ontving je een voorstel tot regularisatie of een administratieve boete en weet je niet hoe je moet handelen? Heb je vragen over je rechten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst.

share