Problemen bij internationale treinreizen


Vandaag kunnen we met de trein heel Europa verkennen en doorkruisen. Een avontuur, een belevenis, een gemak, praktisch, ecologisch: er zijn tal van positieve elementen aan internationale treintrajecten. Maar het kan ook eens mislopen, met soms zware financiële gevolgen.

Zo zorgden de overstromingen van 15 en 16 juli 2021 voor grote gevolgen op het spoor. Een klant die van Luxemburg-Stad naar Brussels Airport-Zaventem wou met de trein, kwam niet verder dan Aarlen. De trein die hem van Aarlen naar de luchthaven zou brengen, reed niet. Via een alternatieve reisweg, met verschillende overstappen, zou de reiziger zijn geplande vlucht missen. Hij beslist dan ook om vanaf Aarlen een taxi te nemen naar de luchthaven. Een rit die hem 475,5 euro kost. Hij vraagt bij de NMBS een vergoeding voor de taxikosten, maar de spoorwegmaatschappij wil enkel het treinticket terugbetalen.

Wij menen dat de NMBS hier niet voldeed aan haar informatieplicht, zoals vastgelegd in de Europese regelgeving: reizigers dienen geïnformeerd te worden over tijdschema’s, de snelste reisweg en activiteiten die de diensten kunnen verstoren of vertragen. Wanneer de klant zijn reis boekt op 26 juli 2021 ontving hij nergens een waarschuwing van de NMBS, ook al was de dienstregeling van de betrokken trein al gewijzigd sinds 19 juli. Hierdoor werd de reiziger voor de keuze gesteld tussen ofwel gevolgschade, in de vorm van een gemiste vlucht, ofwel het nemen van een taxi. Wij vroegen de NMBS dan ook om een terugbetaling van de taxikosten.

De NMBS gaat hier echter niet op in. Volgens haar was het niet mogelijk om de klant te verwittigen, omdat ze niet tijdig de nodige informatie ontving van haar Luxemburgse collega’s van de CFL. Volgens ons had de klant had enkel een contractuele band met de NMBS, niet met de CFL. Daarnaast mag een reiziger nooit de dupe worden van getouwtrek tussen twee maatschappijen. Bovendien deden de problemen zich uitsluitend voor op het Belgische netwerk.

Deze reiziger leed dus vermijdbare kosten. We adviseerden de NMBS dan ook om de gemaakte taxikosten te vergoeden. Als antwoord stelde de NMBS dat ze, met de terugbetaling van het treinticket, reeds de Europese regels volgde. Toch begreep ze dat dit voor de klant geen bevredigende oplossing was. Dankzij onze tussenkomst ontving de reiziger een bijkomende tegemoetkoming van 250 euro.

Bij een vertraging of afschaffing van je trein, heb je bepaalde rechten. Op onze website vind je een uitgebreid overzicht van je rechten als treinreiziger.

Liep je (internationale) treinreis niet zoals verwacht? Contacteer dan eerst de spoorwegonderneming. Op de FAQ-pagina van onze website, onder de vraag “Hoe dien ik eerst een klacht in bij de betrokken spoorwegonderneming” staan de contactgegevens van de belangrijkste spoorwegondernemingen.

Kreeg je geen antwoord van de spoorwegonderneming binnen een termijn van 1 maand?  Neem contact op met ons. Wij zullen je klacht verder onderzoeken.

share