Rookverbod ​​​​​​​


Sinds 01/01/2023 is het verboden om te roken of te vapen (e-sigaret) op het volledige Belgische spoorwegdomein, dus ook op alle perrons in open lucht.

Hiervoor werd artikel 8 van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen aangepast (wet van 15/05/2022).

Als je toch rookt, riskeer je een boete. De NMBS-medewerkers kunnen vragen om de “overtreding” te stoppen, maar ze kunnen ook een proces-verbaal opmaken dat kan leiden tot een administratieve geldboete (categorie 1).

Ontving je een brief van het Bureau administratieve boetes en vind je dat de boete onterecht is? Volg dan zeker de procedure om bezwaar in te dienen zoals vermeld in de brief van de NMBS.

Opgelet! De NMBS communiceert voortaan ook via eBox. Brieven over administratieve boetes kan ze dus ook via deze weg sturen. Niet iedereen weet echter dat ze dit communicatiekanaal geactiveerd hebben en krijgen geen meldingen via e-mail als er een nieuw bericht is. We schreven hierover onlangs dit nieuwsbericht.

Meer informatie over administratieve boetes vind je op onze website en op de website van de NMBS.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met ons.

share