Student Abonnement​​​​: schoolattest voor meerderjarigen


Het Student Abonnement is een voordelig vervoerbewijs voor studenten jonger dan 26 jaar. Je koopt het aan het loket met je elektronische identiteitskaart en je MoBIB en vanaf dit academiejaar kan dat ook online. Opgelet: wie ouder is dan 18, moet een ingevuld schoolattest voorleggen. Dit kan je aan de school vragen of je drukt het blanco exemplaar af van de NMBS-website dat je school kan invullen.  

De onderwijsinstelling moet je dit schoolattest kunnen overhandigen bij de inschrijving. Als ombudsdienst adviseren we om dit zo snel mogelijk in orde te brengen zodat je bij de start van het academiejaar het Student Abonnement kan gebruiken. Weet dat het onmogelijk is om een schoolabonnement met terugwerkende kracht te laten starten. Heb je dus nog geen abonnement bij de aanvang van het schooljaar en gebruik je andere vervoerbewijzen om de trein te nemen, dan zal de NMBS deze niet terugbetalen.

Meer informatie over het Student Abonnement en het blanco schoolattest vind je terug op de website van de NMBS.

Ondervond je problemen tijdens de aankoop of het gebruik van je Student Abonnement? Je kan een klacht indienen bij de NMBS via haar contactformulier.

Als je niet tevreden bent met het antwoord van de NMBS, of als je geen antwoord krijgt binnen een termijn van 1 maand, dan helpt de ombudsdienst je graag verder.

share