Terugbetaling van abonnementen


De coronacrisis bracht de regels voor de terugbetaling van abonnementen, die niet erg gunstig zijn voor de reizigers, onder de aandacht. In onze jaarverslagen van 2020 (vanaf p. 39) en 2021 (vanaf p. 42) bespraken wij dit uitvoerig.

Een van de problemen is het toegepaste percentage: bij gedeeltelijke terugbetaling is het verschil tussen de resterende looptijd van het abonnement en het percentage van de terugbetaling te groot. Zo verliest een NMBS-jaarkaart vanaf de eerste dag 30% van zijn waarde en vanaf het begin van de 8e maand is geen terugbetaling meer mogelijk.

In onze talrijke adviezen over dit onderwerp vroegen wij om een evenwichtiger vergoedingsschaal, minder strenge algemene voorwaarden voor vergoeding en de mogelijkheid om het abonnement op te schorten, zoals bij de NS.

De NMBS heeft onlangs haar regels voor de gedeeltelijke terugbetaling van jaarabonnementen (zeer licht) gewijzigd:

Begonnen maand

Afgehouden percentageVoor 12/12/2022

Vanaf 12/12/2022

1

30

25

2

40

35

3

50

45

4

60

55

5

70

65

6

80

75

7

90

85

8

100

95

9

100

100

10

100

100

11

100

100

12

100

100


We merken op dat de voorwaarden voor de vergoeding van parkeerkaarten, die tot nu toe de schaal voor treinabonnementen volgden, nog niet zijn gewijzigd. De percentages van vóór 12/12/2022 gelden dus tot nader order.


Heb je een probleem bij het aanvragen van een terugbetaling of omruiling van je abonnement? Neem eerst en vooral contact op met de NMBS klantendienst via het contactformulier.

Kreeg je binnen de maand geen antwoord van de spoorwegmaatschappij of ben je niet tevreden met het antwoord?  Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen jouw klacht onderzoeken.


* Alle info uit dit bericht is gebaseerd op gegevens die wij op het moment van publicatie ter beschikking hebben. Ombudsrail is niet verantwoordelijk voor onjuistheden ten gevolge van gewijzigde informatie.

share