Toegankelijkheid van treinen en stations voor personen met een beperkte mobiliteit


Binnenkort zal de NMBS nieuwe M7-dubbeldeksrijtuigen in gebruik nemen. Door de instaphoogte zijn deze treinen echter slecht toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) bracht ongeveer 4 jaar geleden een perscommuniqué uit toen de NMBS een eerste bestelling plaatste voor 445 M7-rijtuigen. Daarin wees ze erop dat de instaphoogte (63 cm) van dit rijtuig niet overeenstemt met de 3 verschillende perronhoogtes (28 cm, 55 cm en 76 cm) die momenteel bestaan in de Belgische stations.

De NMBS zou nu opnieuw M7-rijtuigen hebben besteld waarvan de instaphoogte echter ongewijzigd op 63 cm wordt behouden.

Dit betekent dat rolstoelgebruikers of andere mensen met een beperkte mobiliteit steeds een beroep moeten doen op de assistentiedienst van de NMBS. Deze reizigers worden zo beperkt in hun bewegings- en keuzevrijheid omdat ze niet autonoom de trein kunnen nemen.

Het volledige nieuwsbericht van de Nationale Hoge Raad Personen voor Personen met een Handicap vind je hier.


In het verleden ontving Ombudsrail diverse klachten over de voorzieningen en dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit. Wij bespraken dit thema dan ook in ons jaarverslag van 2018:

“Iedereen wil zelfredzaam zijn en voor treinreizigers met een beperkte mobiliteit is dit niet anders. Creëer de condities om hen zo zelfstandig mogelijk te laten reizen en ze zullen dit doen. Drie uur of zelfs een etmaal op voorhand assistentie aanvragen en twintig minuten voor aankomst van de trein aanmelden, hoe vrij is diegene die zo moet reizen?

Informatie is een sleutelwoord. Opdat personen met een beperkte mobiliteit hun recht op vrij verkeer, keuzevrijheid en non-discriminatie kunnen gebruiken zoals alle andere burgers, moet de NMBS opener communiceren over de toegankelijkheid van zowel haar stations als haar treinen. Is er een lift of een roltrap om het perron te betreden? Uit welk type rijtuigen bestaat de trein? Hoe hoog bevindt de onderkant van de deur van de trein zich ten opzichte van de perronboord? Waar in de trein kan een rolstoelgebruiker plaats nemen? Voor sommigen onder ons zijn de antwoorden op deze vragen van cruciaal belang.

Een slechtziende reiziger klaagt over het ontbreken van gidslijnen in het nieuwe achterdeel van station Gent-Sint-Pieters, wat het zelfstandig betreden van die perrons onmogelijk maakt. Hierop bekijkt de NMBS, ondanks deze werfsituatie, of een blindengeleiding nu al mogelijk is die aan alle verwachtingen voldoet. We volgen het op.

Er kan nog meer beter. Op de treinen van de NMBS worden enkel rolstoelen toegelaten met een maximale lengte van 120 centimeter. Doch, scootmobiels, die een grote autonomie bieden aan bepaalde groepen van minder mobiele reizigers, zijn vaak langer en worden hierdoor in de praktijk meestal van de trein geweerd. De stations, de laadhellingen en het rollend materieel beantwoorden aan de Europese normen, die echter nog geen rekening houden met de evolutie van elektrische rolstoelen. Toch is treinreizen met langere hulpmiddelen mogelijk in een aantal buurlanden; de NS bijvoorbeeld laat rolstoelen tot 150 centimeter toe op haar treinen.”

Het volledige jaarverslag 2018 vind je hier.


Wij roepen de NMBS op om bijkomende inspanningen te blijven leveren zodat personen met een beperkte mobiliteit zelfstandig met de trein kunnen reizen. 

Heb je klachten over de voorzieningen of dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit? Neem eerst contact op met de klantendienst van de betrokken spoorwegonderneming.

Krijg je binnen de maand geen reactie van de spoorwegonderneming of ben je niet tevreden met haar antwoord? Neem contact op met Ombudsrail. Wij zullen je klacht verder onderzoeken.

share