“Toiletplan” NMBS – een stand van zaken


In een nieuwsbericht van februari 2020 wezen wij op de klachten van reizigers over de beschikbaarheid van toiletten in stations en treinen. Zo kloegen zij over de beperkte openingsuren van de sanitaire voorzieningen en de beslissing van de NMBS om stationstoiletten soms volledig te sluiten. 

De Minister van Mobiliteit kondigde in de Kamer aan dat de NMBS werkte aan een strategie voor de sanitaire voorzieningen in haar stations:

  • sanitair in grote stations komt onder toezicht van een fysiek persoon

  • (half)geautomatiseerde sanitaire voorzieningen in de middelgrote stations

  • toiletten worden betalend om de kosten te dekken

  • meer genderneutraal sanitair

  • meer toiletten toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit

  • steeds een of twee toiletten beschikbaar


Op 01/01/2023 trad het nieuwe beheerscontract (2023-2032) in werking. Daarin wordt bepaald dat de NMBS dagelijks het sanitair in de treinen schoonmaakt en onderhoudt. Elke samenstelling moet minstens één werkend toilet hebben bij het eerste vertrek ’s ochtends.

Verder lezen we: “Bij de aankoop van nieuw rollend materieel verbindt NMBS zich ertoe om […] in elke treinsamenstelling over ten minste één rijtuig te beschikken met voorzieningen voor mensen met beperkte mobiliteit (PBM-toilet, beveiligde ruimte voor rolstoelen).”

Wat de stations betreft, vermeldt de overeenkomst met de Belgische Staat: “In alle hiervoor vermelde reizigersgebouwen, met inbegrip van die gebouwen die niet meer permanent door het NMBS-personeel worden bemand, moeten de wachtruimtes, die worden verwarmd in de winter, en de bestaande sanitaire voorzieningen toegankelijk zijn vanaf 15 minuten voor het eerste vertrek tot minimaal 20 u.”

In een ombudsdossier bevestigde de NMBS dat ze in de 100 grootste stations autonoom toegankelijke toiletten zal plaatsen.

Wij hopen alvast dat de nieuwe beheersovereenkomst zal zorgen voor een betere beschikbaarheid van de toiletten en dat de NMBS ook bijkomende inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat er genoeg beschikbaar sanitair is voor de reizigers.

Het is natuurlijk ook aan de reizigers zelf om de sanitaire voorzieningen met de nodige zorg en respect te gebruiken. 

Heb je klachten over de sanitaire voorzieningen in de trein of in het station? Neem eerst contact op met de NMBS-Klantendienst.

Krijg je binnen de maand geen reactie van de spoorwegonderneming of ben je niet tevreden met haar antwoord? Neem contact op met Ombudsrail. Wij zullen je klacht verder onderzoeken.

share