Wanneer kan ik een beroep doen op de ombudsdienst?


Wij publiceerden onlangs ons jaarverslag 2022.

In 2022 ontving de ombudsdienst 3.480 dossiers (26% meer dan in 2021) en kwam hij tussen bij 2.545 klachten.

De klagers waren in bijna 80% van de afgesloten zaken tevreden of gedeeltelijk tevreden. In 15% bleven ze teleurgesteld en in de resterende 5% werd de procedure stopgezet door de klant of de ombudsvrouw.

Opvallend is dat we voor de eerste keer meer klachten kregen over internationaal dan over het binnenlands verkeer. Bijna 2 op de 3 hadden betrekking op internationaal passagiersvervoer.

Wanneer kan je eigenlijk een beroep doen op de Ombudsdienst?

Ombudsrail is onafhankelijk en niet verbonden aan enige spoorwegonderneming. Als beroepsinstantie kunnen we je klacht onderzoeken als je eerst zelf hebt geprobeerd ze op te lossen met de onderneming in kwestie.

Daarvoor moet je natuurlijk weten hoe je de spoorwegmaatschappij kan contacteren. De juiste contactgegevens zijn niet altijd makkelijk terug te vinden.

Op onze FAQ-pagina, onder de vraag “Hoe dien ik eerst een klacht in bij de betrokken spoorwegonderneming?”, vind je hiervan een overzicht. Je richt je best tot de spoorwegonderneming bij wie je je ticket kocht.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je geen antwoord kreeg binnen de maand, kunnen wij je dossier verder onderzoeken.

Meer informatie over onze werking vind je op deze pagina.

Contacteer ons als je twijfelt of wij je kunnen helpen. Indien nodig verwijzen wij jou door naar de juiste instantie.

Het jaarverslag van Ombudsrail is op aanvraag gratis verkrijgbaar en kan geraadpleegd worden op deze pagina

share