Wat kan Ombudsrail voor jou doen? ​​​​​​​


Ondervond je een probleem met je treinreis en raak je er niet uit met de spoorwegonderneming? Dan kunnen wij als ombudsdienst voor de treinreizigers (Ombudsrail) een onafhankelijk onderzoek voeren. Blijkt daaruit dat jouw klacht gegrond is, dan zullen we bemiddelen tussen jou en de spoorwegmaatschappij, om zo een oplossing te vinden die voor iedereen rechtvaardig aanvoelt.

Verzoenen is niet het enige wat we doen, je kan bij ons ook terecht met vragen over jouw rechten en plichten als treinreiziger.

Onze hulp is steeds gratis en onze standpunten zijn steeds objectief.

De twee ombudsmannen worden bijgestaan door een team van 9 enthousiaste medewerkers. 


Hier vind je ons

Ons contacteren kan per mail (klachten@ombudsrail.be), via het klachtenformulier op de website www.ombudsrail.be en per brief (Koning Albert II-laan 8 bus 5, 1000 Brussel). Je kan ons ook bellen op het nummer 0800 25 095.

Onze bemiddeling nodig?

Bezorg ons alle informatie over je klacht. Dan doen wij de rest en houden je op de hoogte.

Voor wie meer wil weten 

Hier vind je meer informatie over hoe wij concreet te werk gaan.

Bekijk ook zekere onze pagina met veelgestelde vragen.

Op deze pagina staan onze jaarverslagen. Daarin vind je statistieken over welke klachten we ontvangen, besprekingen over allerlei relevante onderwerpen en samenvattingen van onze opmerkelijkste tussenkomsten.

share