Wereldfietsdag


De fiets is een ideale aanvulling op een treinreis. Zo kan je aan elk station gebruik maken van de gratis fietsenstallingen, beschikken grotere stations over bewaakte fietsenparkings, heb je vaak de mogelijkheid tot het huren van een fiets aan het station, maar bovenal kan je je eigen fiets meenemen op de trein. Al is dat laatste niet voor iedereen evident en dat willen we op Wereldfietsdag onder de aandacht brengen.

Wie zijn fiets op de trein wenst mee te nemen, moet naast het aankopen van een fietssupplement, zich ook houden aan bepaalde richtlijnen. Meer informatie hierover vind je op de website van de NMBS. Een belangrijke bepaling willen we toch even belichten: de NMBS stelt namelijk dat je zelf je fiets moet in- en uitladen als je deze mee op de trein neemt.

Onlangs behandelden we het dossier van een vrouw die geblesseerd was aan haar schouder, waardoor ze onmogelijk haar fiets kon optillen. Aangezien ze geen recht had op assistentie voor reizigers met beperkte mobiliteit, kon ze hier geen beroep op doen. Deze klant hebben we verwezen naar de beschikbare alternatieven, zoals bv. de deelfietsen. Toch zijn we er van overtuigd dat in zo een geval de hulp van een treinbegeleider veel meer is dan louter een blijk van klantvriendelijkheid. Ook al stelt de NMBS dat reizigers zelf moeten instaan voor het in- en uitladen van een fiets, toch vragen we dat treinbegeleiders in uitzonderlijke situaties een helpende hand kunnen geven.

Daarnaast vinden we het belangrijk om in de dienstregeling ook de informatie van het treintype op te nemen Dit is immers van belang voor het plannen van een treinreis. Zo beschikken de Desiro-treinen over lage vloerdelen die het makkelijker maken om met fietsen in- en uit te stappen. Deze informatie is cruciaal voor de zelfredzaamheid en autonomie van reizigers. Artikel 8 van de Europese Verordening 1371/2007 over de rechten van treinreizigers stelt dat toegankelijkheid en toegangsvoorwaarden betreffende fietsen minimuminformatie is die door spoorwegondernemingen moet worden verstrekt. De NMBS zou hierin een versnelling hoger kunnen schakelen door onze suggestie ter harte te nemen en de informatie van de treintypes mee te integreren in haar dienstregeling.

share