Compensatie voor vertragingen

Ondervond je een uitzonderlijke vertraging van meer dan 60 minuten of kom je als pendelaar regelmatig met meer dan 15 minuten op je eindbestemming aan? Weet dat je in bepaalde gevallen recht hebt op een compensatie.

Volgens een Europese wet moeten spoorwegondernemingen in bepaalde gevallen een compensatie geven bij vertraging(en). Op deze pagina lees je wanneer je hierop recht hebt.

De NMBS past echter een gunstigere compensatieregeling toe dan wat de Europese wet oplegt:

  • Bij een vertraging van meer dan 60 minuten bedraagt de compensatie 100% van het biljet.
  • Bij meerdere vertragingen in een periode van 6 maanden:
  • vanaf 20 vertragingen van minstens 15 minuten krijg je een compensatie van 25%.
  • vanaf 10 vertragingen van minstens 30 minuten is dit een compensatie van 50%.

De NMBS vraagt om het formulier op haar website (online formulier of pdf-document) in te vullen bij  een treinvertraging van meer dan 60 minuten op het binnenlandse spoornet. Je kan ook een contactformulier vragen aan het loket.

Ondervond je als pendelaar meerdere vertragingen (zie hierboven), dan kan je een compensatie aanvragen via het Excel-formulier op de website van de NMBS.

Volgens de standaardprocedure ontvangen MOBIB- en abonnementhouders de compensatie via hun persoonlijke Elektronische Portefeuille. Met dit bedrag kan je dan NMBS-producten kopen. Andere treinreizigers ontvangen dit onder de vorm van waardebonnen die 1 jaar geldig zijn.

Bij vertragingen van meer dan 60 minuten is het ook mogelijk om de compensatie te laten overschrijven op jouw bankrekening. Dit doet de NMBS enkel op verzoek. Hiervoor moet je het IBAN-nummer (rekeningnummer) vermelden op het aanvraagformulier. Op het online formulier kan je dit invullen in het vak “Eventuele details ...”.

Meer informatie over de compensatieregeling en hoe je een aanvraag kan indienen, vind je op de website van de NMBS.

De NMBS heeft zeer strikte regels opgesteld waaraan compensatieaanvragen moeten voldoen. We raden je aan om je compensatieaanvraag goed na te kijken en na te gaan of ze voldoet aan al deze regels.


Weigerde de NMBS je compensatieaanvraag en ga je niet akkoord met deze beslissing?  Kreeg je geen antwoord op je aanvraag binnen een termijn van 30 dagen?

Neem contact op met Ombudsrail. Wij zullen je klacht verder onderzoeken

share