Is het duidelijk dat u meer dan 60 minuten vertraging zal hebben, dan kan u kiezen tussen:

  • Een terugbetaling (daarbij mag u gratis terugkeren naar het station waar u vertrok).
  • Direct verder reizen (in vergelijkbare omstandigheden, indien nodig met een omweg).
  • Later verder reizen (in vergelijkbare omstandigheden, indien nodig met een omweg).

Als u ervoor kiest om verder te reizen met dezelfde spoorwegonderneming of met een andere spoorwegonderneming die hiertoe de opdracht krijgt, mogen er u hiervoor geen extra kosten aangerekend worden, ook niet als u dient te reizen in een hogere reisklasse. Spoorwegondernemingen mogen u niet in lagere reisklasse laten plaatsnemen tenzij dit de enige mogelijkheid is.

Spoorwegondernemingen moeten, indien mogelijk, extra overstappen vermijden en de totale reistijd zoveel mogelijk beperken.

Indien u hierom vraagt, kunnen spoorwegondernemingen u de toestemming geven om overeenkomsten te sluiten met andere vervoerders waarmee u onder vergelijkbare omstandigheden de eindbestemming kan bereiken. In dit geval dient de spoorwegonderneming u de gemaakte kosten terug te betalen.

We kunnen u hier alvast aanraden om een bewijs van deze toestemming te vragen aan de spoorwegonderneming vooraleer u bijkomende kosten maakt.

Als u binnen de 100 minuten na de geplande vertrektijd van de vertraagde of afgeschafte trein of gemiste aansluiting niet geïnformeerd wordt over de beschikbare mogelijkheden voor vervoer lang een andere route, mag u zelf een overeenkomst sluiten met andere aanbieders van openbare vervoerdiensten per spoor, bus of touringcar.

De spoorwegonderneming moet dan de kosten terugbetalen die u hiervoor maakte indien deze noodzakelijk, passend en redelijk zijn.

Opgelet: Als u niet beschikt over doorgaande tickets kan dit een invloed hebben op bovenstaande bepalingen.

U contacteert best de spoorwegmaatschappij als u een grote vertraging heeft.

Als u uw reis gewoon verderzet, dan hebt u ook recht op een financiële compensatie:

  • Had de trein een vertraging van 60 tot 119 minuten? Dan mag u 25 procent van de biljetprijs terugvragen.
  • Duurde de vertraging 120 minuten of langer? Dan mag u 50 procent van uw treinbiljet terugeisen.

Elke spoorwegmaatschappij mag altijd meer terugbetalen. Kreeg u al een andere terugbetaling, dan kan u geen compensatie meer krijgen (zie “1. Terugbetaling of vervoer langs een andere route”).

Voor wie veel met de trein reist, mag een spoorwegmaatschappij “compensatie voor herhaaldelijke vertragingen” geven (de regels daarvoor staan in haar eigen reglement, de “algemene voorwaarden”).

Als u compensatie vraagt, moet u binnen de maand de terugbetaling krijgen.

Terugbetalen kan met bonnen of met andere diensten. Als u dat vraagt, moet u het in geld krijgen (behalve bij compensaties voor herhaaldelijke vertragingen).

Bij een compensatie mag de spoorwegmaatschappij geen administratiekosten vragen. Ze mag wel een minimumgrens bepalen waaronder ze u niets moet betalen. Deze grens mag niet meer dan 4 euro zijn.

Bij een ticket heen-en-terug wordt de compensatie berekend op basis van de prijs die voor dat deeltraject van de reis op uw vervoerbewijs is vermeld.

Wanneer u moest overstappen, dan telt bij doorgaande tickets in principe de hele reis: van het eerste tot het laatste station.

Zijn er meerdere vervoersovereenkomsten (contracten), bijvoorbeeld bij de overstap tussen een nationale en internationale trein, dan kunnen de vertragingen apart berekend worden. Dit principe wordt ook wel “contractsegmentatie” genoemd (of de opsplitsing van de verschillende contracten).

Krijgt u, vóór u een ticket koopt, te horen dat er een vertraging zal zijn, dan kan u geen compensatie vragen.

Kon u een snellere trein nemen waarmee u minder dan 60 minuten vertraging had gehad, dan kan het zijn dat u geen terugbetaling krijgt.

Spoorwegondernemingen zijn niet verplicht om een compensatie toe te kennen indien zij kan bewijzen dat de vertraging, gemiste aansluiting of afschaffing te wijten zijn aan overmacht (zie hieronder).De NMBS past een gunstigere compensatieregeling toe dan wat de Europese wet oplegt:

  • Bij een vertraging van meer dan 60 minuten heeft u recht op een compensatie van 100% van het biljet.
  • Meerdere vertragingen in een periode van 6 maanden als abonneehouder : vanaf 10 vertragingen van minstens 30 minuten krijgt u een compensatie van 50%.

Deze bedragen stort de NMBS in uw elektronische portefeuille of u krijgt hiervoor waardebonnen. De NMBS betaalt dit bedrag niet uit in geld. Dit doet ze enkel voor de vertragingen van minstens 60 minuten en alleen als u daar expliciet om vroeg.

Meer informatie over de compensatieregeling van de NMBS en hoe u dit kan aanvragen vindt u hier.

Voor vertragingen bij internationale treinreizen kan u, in sommige gevallen, ook een compensatie aanvragen:Spoorwegondernemingen zijn niet verplicht om een compensatie uit te betalen wanneer zij kan aantonen dat de vertraging, de gemiste aansluiting of de afschaffing veroorzaakt werd door:

  • externe omstandigheden die het spoorwegbedrijf niet kon vermijden,
  • gedrag van een derde dat de vervoersmaatschappij niet kon voorkomen,
  • een fout van u als reiziger.


Stakingen van het personeel van de spoorwegonderneming en acties of nalatigheden van infrastructuur- en stationsbeheerders of van andere ondernemingen die de spoorweginfrastructuur gebruiken, vallen niet onder bovenstaande punten.