De nieuwe NMBS-app viert zijn eerste verjaardag


Een jaar geleden maakten we bekend dat de NMBS haar nieuwe app zou lanceren. Een nieuwe lay-out, de integratie van Move Safe (bezettingscijfers van treinen), vereenvoudigde aankopen, de mogelijkheid om tot zes stations als ‘favoriete bestemming’ aan te duiden, een nieuw “My NMBS”-profiel… dit zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe tool.

Ombudsrail ontving in deze periode een 40-tal klachten betreffende de nieuwe applicatie. Veel voorkomende problemen waar treinreizigers mee te kampen hadden, waren de aankoop van vervoerbewijzen die finaal niet in de app zichtbaar werden, dubbele aankopen door technische problemen en verkeerde activaties bij het gebruik van een Multi (Standard Multi, Youth Multi). Andere klachten gingen enerzijds over de goedkopere prijs van een digitale Multi ten opzichte van de papieren versie en anderzijds over de toegankelijkheid van de app voor mensen met een visuele beperking.

De NMBS beloofde naar haar klanten te luisteren om kinderziekten weg te werken. De app werd in november 2021 dan ook van een update voorzien met enkele nieuwe functionaliteiten (meer info vind je op de site van de NMBS). Het is nog te vroeg om te zeggen dat hiermee de gekende problemen voor de reizigers verdwenen zijn.

Hier zijn echter enkele tips:

  • In de mate van het mogelijke raden we aan om je vervoerbewijs iets meer op voorhand te kopen, zodat je bij een probleem niet overhaast moet handelen.

  • Controleer steeds je bankrekening bij het aankopen van een vervoerbewijs.

  • De NMBS heeft videotutorials gemaakt om aan de slag te gaan met de nieuwe app.

  • Lukt het niet om via de app een treinticket te kopen, doe dit dan zeker aan het loket of een automaat alvorens je op de trein stapt.


Voor de volledigheid willen we nog meedelen dat je de oude app sinds december niet meer kan gebruiken. Ook zal de Local Multi vanaf 1 februari 2022 steeds aan dezelfde prijs verkocht worden, dit zowel voor de digitale als voor de papieren versie.

Ondervind je problemen bij het gebruik van de nieuwe applicatie? Dan kan je dit steeds signaleren aan de NMBS via het contactformulier.

Ben je niet tevreden met het antwoord van de NMBS, of krijg je binnen een maand geen antwoord, dan helpen wij je graag verder.

share