Een specifiek dossier uit ons jaarverslag 2020 – klacht van reiziger met een beperkte mobiliteit


Het beperken van de openingsuren of zelfs het sluiten van loketten, alsook de oprukkende digitalisering, kunnen hinderlijk zijn voor velen onder ons. De gevolgen zijn echter nog veel ingrijpender voor mensen met beperkte mobiliteit.

Op p. 57 van ons laatste jaarverslag belichten we dit probleem met een concreet voorbeeld. 

Een reiziger met een motorische beperking maakt steevast gebruik van de assistentiediensten van de NMBS. Deze assistentie omvat echter geen hulp bij de aankoop van een ticket. Een vervoerbewijs online of via een automaat aankopen, is voor de reiziger fysiek niet haalbaar, een rittenkaart invullen al evenmin. Doordat het loket van zijn vertrekstation al om 13u30 sloot, bevond de reiziger zich zonder vervoerbewijs aan boord van de trein, met als gevolg dat hij bij de treinbegeleider een ticket moest kopen aan boordtarief (supplement van 7 euro).

De NMBS is van mening dat deze boordtoeslag geldt voor elke reiziger. Nochtans druist dit in tegen het basisidee van internationale verdragen (zoals het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap) en de daaruit voortvloeiende wetgeving welke stelt dat personen met een beperking op voet van gelijkheid moeten kunnen participeren aan de samenleving. Heel belangrijk hierin is het weghalen van drempels die dit verhinderen.

Het opleggen van een boordtarief aan reizigers die fysiek niet in staat zijn om digitaal of via de automaat een vervoerbewijs te kopen, is een beperkende maatregel van de NMBS ten aanzien van personen met een beperkte mobiliteit. Ook de Europese Verordening 1371/2007 bepaalt in art. 19 dat spoorwegmaatschappijen moeten toelaten dat personen met een handicap een vervoerbewijs kunnen aankopen zonder bijkomende kosten.

Waarop wacht de NMBS om zich te schikken naar de huidige wetgeving en concrete maatregelen te nemen in het voordeel van reizigers met een beperkte mobiliteit in dit soort gevallen? In het dossier uit ons jaarverslag, antwoordde de NMBS dat, als ze in de toekomst een gedegen oplossing zou vinden, ze dit via de geijkte kanalen zou communiceren. Dit was ondertussen al bijna twee jaar geleden…

share