Nieuwe 100-minuten-regel


De nieuwe Europese verordening 2021/782 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer is op 7 juni 2023 in werking getreden. Om mensen aan te moedigen om met de trein te reizen, geeft deze verordening passagiers rechten, bijvoorbeeld in het geval van vertragingen of bij uitval van hun trein.

In geval van annulering of een vertraging van meer dan 60 minuten bij vertrek, moeten spoorwegondernemingen je de keuze geven tussen de volgende opties:

  • Je zet je reis voort , eventueel via een andere route, zonder extra kosten, onder vergelijkbare voorwaarden, zo snel mogelijk of op een latere datum

  • Je annuleert je reis, in welk geval je ticket volledig moet worden terugbetaald.

De regelgeving bepaalt ook dat in geval van een alternatieve route, geen extra kosten in rekening mogen worden gebracht aan de passagier (met name als deze in een hogere klasse reist of gebruik maakt van andere vervoersmiddelen).

Als passagiers niet kiezen voor een terugbetaling, hebben ze bovendien recht op een vergoeding op basis van de opgelopen vertraging: minstens 25% van de ticketprijs voor een vertraging tussen 60 minuten en 119 minuten; minstens 50% voor een vertraging van 120 minuten of meer. Voor binnenlands verkeer past de NMBS een gunstiger beleid toe, waarbij 100% van de ticketprijs wordt vergoed voor vertragingen van één uur of meer.

100-minuten-regel

Een van de nieuwe rechten die de tekst verleent, is de "100-minuten-regel", die van toepassing is bij vertragingen, geannuleerde treinen of gemiste aansluitingen.

Het is duidelijk dat de spoorwegonderneming 100 minuten heeft om reizigers te informeren over de mogelijke alternatieven om hun eindbestemming te bereiken. Doet zij dit niet of te laat, dan  kan de reiziger zijn reis voortzetten met een andere aanbieder van openbaar vervoer per spoor, touringcar of autobus. De kosten moeten worden terugbetaald. Hoewel het denkbaar is om voor binnenlands vervoer gebruik te maken van de diensten van de MIVB, De Lijn of TEC, zijn er weinig of geen openbare alternatieven voor internationaal vervoer. Bedoelde de Europese wetgever misschien ‘collectieve’ vervoerdiensten in plaats van ‘openbare’? Dat lijkt ons in ieder geval logischer, maar zal verduidelijkt moeten worden.

Opgelet: als je geen doorgaande tickets hebt, kan dit gevolgen hebben voor bovenstaande bepalingen (meer informatie over doorgaande tickets vind je hier).

Heb je een probleem ondervonden tijdens je reis? Is je trein vertraagd of geannuleerd? Neem eerst contact op met de NMBS-klantendienst (voor binnenlands of internationaal verkeer) of met de betrokken vervoerder (vind de belangrijkste Europese vervoerders op onze website).

Als je niet tevreden bent met het antwoord of als je binnen een maand geen antwoord hebt gekregen, onderzoeken we graag je zaak.

share