Bij vertragingen of afgeschafte treinen moet de spoorwegmaatschappij u helpen. 


De spoorwegmaatschappij (of het stationspersoneel) moet u op de hoogte houden over de vertragingen en afschaffingen van de voorziene treinen en van de vervangende diensten, van zodra ze dit zelf weet.

Verkopers van vervoerbewijzen en touroperators moeten u deze informatie ook geven indien zij hierover beschikken.

De spoorwegmaatschappij die de vertraagde of afgeschafte trein heeft ingelegd, moet u het volgende gratis aanbieden:

  • eten en drinken, in functie van de wachttijd;
  • een hotelovernachting (inclusief vervoer van het station naar het hotel) wanneer u dezelfde kalenderdag niet meer op uw bestemming raakt;
  • als de trein niet meer kan rijden: vervoer naar een station (of een ander vertrekpunt).

De spoorwegonderneming kan een maximum van 3 hotelovernachtingen hanteren wanneer dit verblijf noodzakelijk is als gevolg van overmacht.

Als het treinverkeer stilligt en niet binnen een redelijke termijn hervat kan worden, moet de spoorwegmaatschappij zo snel mogelijk voor ander vervoer zorgen en de nodige regelingen treffen.

De spoorwegondernemingen moeten u uitleggen hoe u een attest kan aanvragen waarop staat dat uw trein vertraging heeft, afgeschaft is of dat de aansluiting gemist werd.


Kreeg u geen assistentie aangeboden en is de annulatie, vertraging of gemiste aansluiting het gevolg van overmacht? Dan is de vervoersmaatschappij niet verplicht om u de kosten van een hotelovernachting terug te betalen.

U krijgt de gemaakte kosten voor een hotelovernachting dus niet terug als de treinvertraging te wijten is aan:

  • externe omstandigheden die het spoorwegbedrijf niet kon vermijden,
  • gedrag van een derde dat de vervoersmaatschappij niet kon voorkomen,
  • een fout van u als reiziger.