Alle rechten en plichten van de reizigers en de spoorwegmaatschappijen staan in een Europese wet (Verordening 2021/782). Deze wet vervangt de Europese Verordening 1371/2007, die in voege was tot en met 06/06/2023. De spoorwegen mogen altijd meer doen dan verplicht, maar nooit iets dat voor u slechter is.

Europese Verordening 2021/782