Als uw klacht gaat over de dienstverlening van een spoorwegmaatschappij dan kan u een klacht indienen bij die spoorwegmaatschappij zelf. U dient de klacht binnen de drie maanden na het incident in te dienen. Indien u dit vraagt, moet de spoorwegonderneming u informeren over de klachtenbehandelingsprocedure. We geven u een paar links: 

De spoorwegmaatschappij moet binnen de maand op uw klacht antwoorden. Als dat nodig is (bijvoorbeeld bij klachten die een groot onderzoek vragen), kan de spoorwegmaatschappij zichzelf tot drie maanden tijd geven om u te antwoorden, maar dan moet ze u wel zeggen dat ze meer tijd nodig heeft.

Bent u niet tevreden met het antwoord van de spoorwegmaatschappij of kreeg u geen antwoord? Laat het ons weten.